Educació: Canvi 1 o Canvi 2?

Posted by on Jul 18, 2018 in Reflexions i Ideari

Quin tipus de canvi volem en el Sistema Educatiu?

Des del paradigma sistèmic clàssic, la teoria del canvi distingeix aquest fenòmen en dues categories, CANVI 1 i CANVI 2.

Els CANVIS 1 tenen a veure amb modificacions en qualsevol paràmetre amb un condicionant important: no es modifica l’estructura. D’altra banda, els CANVIS del tipus 2 tenen a veure amb un salt qualitatiu, una transformació estructural, una innovació estricta, no aparent.

L’exemple clàssic és el d’una persona que pateix un malson: Dins d’aquest malson la persona pot decidir fugir, córrer, buscar ajuda, amagar-se, lluitar, cridar… qualsevol d’aquestes accions són canvis ubicats en la categoria de CANVIS 1. Quin és el CANVI 2? Doncs un salt qualitatiu, una transformació estructural, una innovació estricta, no aparent respecte de l’estat de malson: despertar.

Esperant haver clarificat la categorització seguint la teoria del canvi, reprenem la pregunta:

Quin tipus de canvi volem en el Sistema Educatiu?

És una pregunta que interpel·la, i ens alegra que així sigui.

Convindrem que ambdós són necessaris. Convindrem que és possible que un canvi de segon ordre pugui ser fruit de molts canvis de primer ordre. Convindrem que “normalitzar” els projectes educatius i “innovar” en el sistema escolar genera oportunitats de canvi de primer grau, i que potser arribi el dia en què hi hagi una gota que faci vessar tots els gots. Convindrem amb tants arguments coherents, lògics, legítims, raonats i raonables!

Sí, evidentment convenim.

I mentre convenim, les Cuques de Llum (en moviment amb tants d’altres projectes a diferents nivells) també ens posicionen clarament en treballar pel canvi 2: la transformació estructural i qualitativa del sistema, transformació que des del nostre punt de vista possiblement té les seves arrels més aprop de la qüestió de com és la vida i com són les relacions humanes que amb la qüestió merament emocional o merament acadèmica.

Certament tots els canvis que vinguin a aportar més incidència en la humanitat de les persones són valorats i benvinguts independentment de l’ordre que siguin i de quin en sigui l’origen: totes som imprescindibles en la tasca de la innovació i el canvi, en el sentit de millora, del Sistema Educatiu.

No ens podem sentir més que afortunades de poder participar en aquesta labor processal i inter-pluri-trans-disciplinar, des de la petitesa i delicadesa de les Cuques de Llum.

Bona nit…

Leave a Reply