Seleccionar página

LA TAPTANA

La Taptana és el nom d’un artilugi disenyat pels antics indígenes d’Equador i popularitzat per la Rebeca i en Mauricio Wild entre les interessades en la pedagogia lliure. La taptana pot ser també un joc. I la taptana amaga també una manera determinada de comprendre el món, íntimament lligada a la natura…

«La Taptana» pretén esdevenir un espai-temps que promogui el fet educatiu, i per tant l’aprenentatge o, dit d’una altra manera: la vida i, per tant i de manera indissociable, la convivència (la «vivència-amb»; íntimament vinculada (al nostre entendre) al fet educatiu, i per tant, a l’aprenentage o, dit d’una altra manera: a la vida i, per tant i de manera indissociable: a la con-vivència (la «vivència-amb»); íntimament relacionada (al nostre entendre) al fet educatiu… I així podríem seguir fins a acabar amb la capacitat d’emmagatzematge de la web, però no cal, oi?

En aquest fer, que inclou la reflexió sobre el fer i també equivocacions, rectificacions, aprenentatges i millores, madurem totes les agents implicades, i no sols els infants. Perquè la pretensió inicial és, més que la d’aïllar l’infant, la de responsabilitzar a les persones adultes de la importància de la relació amb l’infant, i de permetre que aquest gaudeixi de certes experiències en ambients flexibles (que hom anomena «lliures», «vius», «actius», «respectuosos»).

 

Allò que més específicament ens defineix en aquesta visió, ho podem sintetitzar en les següents categories:

 

La pedagogia activa i nodirectiva:

Partim doncs, del supòsit que cada persona disposa dels seus interessos d’aprenentatge, i que avança en satisfer-los en la mesura del possible. Aquests interessos no vénen donats exclusivament des de l’exterior, sinó que fonamentalment «emergeixen» de la pròpia persona: des de dins cap a fora. Per tant, en el fet educatiu tal i com l’entenem, resulta clau que les persones adultes que acompanyen als infants siguin coneixedores del seu desenvolupament i puguin proporcionar entorns material i humanament rics, capaços de respondre aquestes motivacions, així com d’establir els límits que la mera convivència i els propis infants igualment necessiten per a poder desenvolupar-se plenament en aquests entorns.

En aquest àmbit, les nostres autores de referència íntima són la Rebeca i en Mauricio Wild, la Maria Montessori, i en Paulo Freire, entre d’altres.

 

L’ecologia de sistemes humans:

Una visió des de l’Ecologia, en el seu concepte més ampli i holístic, centrada en els sistemes humans, entenent a l’ésser humà al mateix temps com a individu i com a part de diversos sistemes en els que conviu, interactua i s’hi relaciona de manera activa i recíproca. Incloem, doncs, aquesta perspectiva del desenvolupament humà en consonància amb la vida, i en íntima relació amb el concepte d’Autorregulació. Aquest plantejament vincula les diverses interpretacions del que es considera allò saludable amb els aspectes més qualitatius, posant sobre la taula la importància dels vincles i relacions amb la mare, el pare, la família, els iguals i la comunitat en el seu conjunt.

Els nostres autors clau pel que fa a l’Ecologia de Sistemes són en Wilhelm Reich, l’A.S.Neill i en Xavier Serrano, entre d’altres.

 

La noviolència i la comunicació noviolenta:

En termes teòrics, distingim entre el concepte d’agressivitat i el de violència (o destructivitat), essent partidaris del desenvolupament de l’agressivitat que emergeix de nosaltres de manera natural i saludable, i diferenciant-la de les actituds o impulsos violents, que precisen d’elaboració.

En aquest camp, els nostres referents de capçalera són Thoreau, Reich (de nou) i Marshall Rosemberg, entre d’altres.

 

I finalment, La complexitat:

«La complexitat és un assumpte complex«, resa Morin. I pel que voldríem exposar en aquest «Què ens defineix a les Cuques de Llum» hi té molt a veure, ja que són moltes les autores i autors que, des del psicoanàlisi, l’antropologia, la psicologia, la pedagogia, l’etologia, les arts, l’humanisme, el joc, la poesia, la sociologia, la literatura, la filosofia… (i sí, també de de la neurologia) ens aporten les seves influències, plantegen noves i velles preguntes encara no del tot resoltes, i atorguen noves claus que transformen la nostra manera d’entendre les categories amb les que ens definim.

Us estalviem una llarga llista d’autores de referència i us convidem a que ens feu arribar qualsevol comentari que ens volgueu fer al respecte!

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com